údržba, opravy a náhradné diely

Nižšie uvedené činnosti by ste mali na Vašej pracovnej plošine vykonávať najmenej raz ročne, aby bola zaručená bezpečná a dlhodobá prevádzka a aby ste sa vyhli poruchám.

 • kontrola bezpečnostných zariadení a koncových spínačov
 • kontrola všetkých jazdných a pohybových funkcií a v prípade potreby ich nastavenie
 • kontrola tesnosti hydraulického systému a poškodenia hadíc
 • kontrola batérií a čistenie prípojok na batérie
 • kontrola ložísk a kĺbov
 • kontrola riadiaceho systému a bŕzd
 • úplne namastenie prístroja
 • výmena olejového filtra a hydraulického oleja
 • čistenie elektrického motora a príp. obnovenie motorových uhlíkov
 • servis pre dieselové motory
 • kontrola a čistenie nabíjačky

Radi Vám ponúkneme individuálny servisný balík, ktorý Vám zaručí optimálne ošetrenie stroja.

Okrem tejto servisnej ponuky sme schopní zabezpečiť náhradné diely pre pracovné plošiny všetkých značiek. Rýchlo a výhodne.