PRACOVNÉ PLOŠINY V STAVEBNÍCTVE

Použitie: oceľové konštrukcie, elektrotechnika, protipožiarna ochrana a pod.

Situácia na stavbách je formovaná ekonomicky náročným prostredím. O to dôležitejšia je čo najefektívnejšia realizácia relevantných činností na stavbách. Dôležitú úlohu pritom zohrávajú pracovné plošiny od spoločnosti maltech.
Pýtate sa, ktorá pracovná plošina je správna pre vaše odvetvie? Radi vám poskytneme informácie o rôznych možnostiach použitia pracovných plošín v stavebníctve!

Pracovné plošiny pre stavebné firmy, výstavbu hál a zhotovovanie oceľových konštrukcií

Zvýšiť efektivitu a súčasne znížiť náklady – o to sa snažia asi všetky stavebné firmy. V oblasti výstavby hál a zhotovovania oceľových konštrukcií sú pracovné plošiny dôležitou pomôckou. Umožňujú rýchlu a bezproblémovú montáž prefabrikovaných prvkov. Okrem toho prispievajú k včasnému vykonaniu prác v rámci hlavnej a pridruženej stavebnej výroby.

 

Vhodné zariadenia

 • Teleskopické pracovné plošiny: Dajú sa premiestňovať zhora, ponúkajú veľký bočný dosah a umožňujú rýchle a efektívne vykonávanie prác. Pohon všetkých kolies a výkyvná náprava zaručujú bezproblémové použitie, dokonca aj na nerovnom teréne stavenísk. Rameno koša umožňuje optimálne polohovanie pracovného koša.
 • Nožnicové pracovné plošiny: Vďaka veľkej platforme a vysokej nosnosti môžete pomocou týchto strojov prepravovať veľké množstvo materiálu. Aj nožnicové pracovné plošiny sú dostupné s pohonom všetkých kolies a výkyvnou nápravou. Výškové rozdiely je možné vyrovnať pomocou samonivelačných podpier.
 • Teleskopické manipulátory: Tieto stroje patria k ozajstným univerzálnym pomocníkom. Dopravte napríklad jednoducho a rýchlo stavebný materiál z miesta uskladnenia alebo z nákladného vozidla priamo na požadované podlažie! Vďaka špeciálnemu príslušenstvu je možné teleskopický manipulátor použiť aj ako pracovnú plošinu alebo žeriav. Naši poradcovia vám radi poskytnú informácie o našej pestrej ponuke príslušenstva.

Pracovné plošiny pre odvetvie elektrotechniky

Chcete namontovať káble, káblové kanály, rozvádzače alebo poistkové skrine na stenu alebo strop? Bez časovo náročného zdvíhania a spúšťania sa presne presuniete z jedného montážneho bodu na druhý a rýchlo a bezpečne vykonáte všetky potrebné práce.

 

Vhodné zariadenia

 • Nožnicové pracovné plošiny: Pri nových inštaláciách poskytujú nožnicové pracovné plošiny dostatok miesta pre personál a materiál. Tieto stroje sa ponúkajú s pracovnou výškou od 6,5 do 27 m.
 • Teleskopicko-kĺbové pracovné plošiny: Pri údržbe a opravách umožňujú tieto stroje obchádzať prekážky, napríklad v podobe strojových zariadení. Teleskopicko-kĺbové pracovné plošiny sú dostupné s pracovnou výškou od 11 do 20,3 m – pre použitie v stiesnených podmienkach sú k dispozícii aj úzke verzie. Vďaka ramenu koša umožňuje tento typ pracovnej plošiny rýchle a presné polohovanie pracovného koša.
 • Automobilové pracovné plošiny: Na údržbu pouličného osvetlenia sú ideálne automobilové plošiny: Pomocou nákladného vozidla sa môžete rýchlo a jednoducho presúvať od lampy k lampe.   Pracovnú plošinu pripravíte v krátkom čase a údržbu osvetlenia vykonáte bezpečne a plynulo. Na obsluhu plošín s pracovnou výškou do 27 m stačí vodičský preukaz na osobné motorové vozidlá (skupina B).

Pracovné plošiny v oblasti zhotovovania drevených konštrukcií

Kto buduje haly alebo strešné konštrukcie z dreva, ten vie: Rýchla a efektívna montáž stavebného materiálu na mieste určenia je nevyhnutným predpokladom pre ekonomický úspech projektu. Vďaka použitiu pracovných plošín pri zhotovovaní drevených konštrukcií je možné montovať lepené nosníky, upevňovať na nosníkoch prefabrikované strešné prvky a montovať stenové prvky.  Rýchlo a bezpečne.

 

Vhodné zariadenia

 • Teleskopické a teleskopicko-kĺbové pracovné plošiny: Vďaka výkonnému pohonu všetkých kolies a výkyvnej náprave pracujú tieto stroje efektívne aj na nerovnom teréne stavenísk.  Veľký bočný dosah a rameno koša umožňujú rýchle a bezpečné polohovanie pracovného koša. Kvôli vysokej vlastnej hmotnosti nepotrebuje táto pracovná plošina podpery. Takto je možné bez problémov sa zhora presúvať od jedného montážneho bodu k druhému.

Pracovné plošiny v protipožiarnej ochrane

Či už systémy elektronickej požiarnej signalizácie, sprinklerové zariadenia, vodné rozstrekovacie zariadenia alebo potrubné vedenia: Vždy, keď ide o rýchlu a efektívnu montáž inštalácií v oblasti protipožiarnej ochrany, sú pracovné plošiny od spoločnosti maltech cenným pomocníkom.

 

Vhodné zariadenia

 • Nožnicové pracovné plošiny: Na veľkých platformách týchto strojov je možné dopraviť dostatok materiálu až priamo pod strop. Pritom sú všetky pracovné plošiny vybavené vysúvacou časťou na zväčšenie tejto platformy. Takto môžu viacerí pracovníci pracovať súčasne na inštalácii.  
 • Teleskopicko-kĺbové pracovné plošiny: Vďaka ramenu koša umožňujú tieto obratné teleskopicko-kĺbové pracovné plošiny rýchle a presné polohovanie pracovného koša.  Plošiny sa dajú premiestňovať zhora – takto nestrácate čas pri presune na nasledujúci bod montáže. Pri údržbe a opravách systémov elektronickej požiarnej signalizácie a sprinklerových zariadení poskytujú tieto pracovné plošiny absolútnu pohyblivosť. Dokonca je možné obchádzať aj prekážky. Takto je možné ľahko a jednoducho vykonávať aj údržbu bezpečnostných systémov, ktoré sú nainštalované nad strojovými zariadeniami.

Pracovné plošiny v oblasti vykurovania, vzduchotechniky a zdravotechniky

V oblasti vykurovania, vzduchotechniky a zdravotechniky sa montujú káble a potrubia, vetracie kanály a stropné ohrevy. Pracovné plošiny sa starajú o to, aby všetky tieto procesy prebehli čo najefektívnejšie a čo najhospodárnejšie. Na rozdiel od rebríkov a pojazdných lešení je možné rýchlo a jednoducho dosiahnuť jednotlivé montážne body – bez časovo náročného zdvíhania a spúšťania.
 


Vhodné zariadenia

 • Nožnicové pracovné plošiny: Tieto plošiny sa vyznačujú veľkou platformou a vysokou nosnosťou. Nožnicové pracovné plošiny poskytujú dostatok miesta pre personál a materiál. To umožňuje súčasné a predovšetkým bezpečné vykonávanie prác viacerými osobami
 • Teleskopicko-kĺbové pracovné plošiny: Na údržbu a montáž medzi väzníkmi a prvkami nosnej konštrukcie sú ideálne vhodné teleskopicko-kĺbové pracovné plošiny. Zalomený kĺb a rameno koša robia tento typ plošiny obzvlášť obratným. Rýchle a flexibilné manévrovanie je bez problémov možné aj na stiesnených miestach.

 

Novinky