Nová 10-metrová elektrická automobilová plošina

10. Jul | Viedeň

Vo Viedni prenajímame našu prvú plne elektrickú automobilovú pracovnú plošinu (MTG 10E). Keďže pracuje bez emisií hluku a škodlivín, šetrí životné prostredie. Toto ekologické vozidlo osobne prevzal vedúci pobočky, Ing. Norbert Geier.

Plošina má nosnosť 120 kg pri pracovnej výške 10,10 m. Napriek tomu je kompaktná a vyznačuje sa malou šírkou vozidla a vlastnou hmotnosťou. Nepotrebuje podpery a je tak obzvlášť vhodná na chodníky v parkoch a do úzkych uličiek – typické pre mestské oblasti.  Na prenajatie je potrebný vodičský preukaz skupiny B.

Naša 10-metrová elektrická pracovná plošina je poháňaná dvomi batériami: jedna slúži na obsluhu zdvíhacej plošiny a druhá zabezpečuje trakciu vozidla. Takto je vždy k dispozícii dostatok energie pre vašu jazdu späť.

 

„Takto šetríme zdravie ľudí a prírodu a tešíme sa, že môžeme významne prispieť k ochrane životného prostredia“. Ing. Norbert Geier (vedúci pobočky Viedeň)

Bez hluku. Bez škodlivín. Nová pracovná plošina je úplne bezemisná.

Táto nová plne elektrická pracovná plošina nepotrebuje podpery a vďaka svojej kompaktnej podobe je ideálne vhodná na použitie v mestských oblastiach. „Bez ohľadu na to, či potrebujete jazdiť od stromu k stromu alebo od lampy k lampe, naša plošina MTG 10E je mnohostranne použiteľná. Taktiež je možné vykonávať práce v blízkosti skupín ľudí, bez toho, aby dochádzalo k ich obťažovaniu hlukom a zápachom výfukových plynov“, načrtáva Norbert Geier najrôznejšie možnosti použitia tejto plošiny: v parkoch, v záhradách a na cintorínoch či v úzkych uličkách a zadných dvoroch. Dokonca aj v peších zónach a hotelových zariadeniach nie je nikto rušený pri práci s touto ekologickou automobilovou pracovnou plošinou.

Plošina má nosnosť 120 kg pri pracovnej výške 10,10 m. Naša 10-metrová elektrická pracovná plošina je poháňaná dvomi batériami, jedna slúži na obsluhu zdvíhacej plošiny a druhá zabezpečuje trakciu vozidla. Takto je vždy k dispozícii dostatok energie pre jazdu späť.

Túto novú elektrickú pracovnú plošinu prenajímame osobám s vodičským preukazom skupiny B.