ČASTO KLADENÉ OTÁZKY PRI KÚPE PRACOVNEJ PLOŠINY

Užitočné informácie týkajúce sa kúpy pracovnej plošiny

Čo je pracovná plošina?

Podľa definície je pracovná plošina špeciálne zariadenie, pomocou ktorého je možné bezpečne vykonávať rôzne činnosti vo výške. Akonáhle je takzvaná pobytová plošina kombinovaná s hydraulickým alebo elektromechanickým pohonom, hovoríme o zdvíhacej pracovnej plošine. Je zväčša vybavená nástupom a výstupom v oblasti podlahy. Mechanika je variabilná – od pohyblivých ramien, cez nožnicové konštrukcie až po zvislé stožiare.

 

Kde sa používajú pracovné plošiny?

Pracovné plošiny predstavujú v mnohých situáciách komfortnú a bezpečnú alternatívu k lešeniu. Predovšetkým, keď uvažujete o kúpe plošiny, je rozhodujúca otázka, kde sa má plošina používať. Ako prvé je potrebné určiť, či sa bude plošina používať v interiéri alebo v exteriéri.
 


V uzavretých priestoroch...
...prichádzajú zo zásady do úvahy pracovné plošiny s elektrickým pohonom.
...je podložie zväčša spevnené, preto treba zvoliť stroje s typom pneumatík, ktoré nezanechávajú stopy ani na citlivých povrchoch.
 
Na voľnom priestranstve...
...je možné používať elektrické pracovné plošiny alebo tiež výkonné pracovné plošiny s dieselovým pohonom.
...zaručujú pneumatiky s hrubým dezénom alebo špeciálna výbava do terénu bezpečnú stabilitu.

 

Pre ktoré práce sú potrebné pracovné plošiny?

Pomocou pracovnej plošiny je možné rýchlo, bezpečne a efektívne vykonávať práce vo výške. Rozmanité oblasti použitia siahajú od fasádnych a strešných prác cez orezávanie stromov až po inštaláciu veľkoplošných plagátov.
 
Pritom každá z týchto prác kladie celkom individuálne požiadavky na stroj: Ak sa často mení miesto použitia plošiny, je potrebné napríklad mobilné riešenie. Ak je dôležité súčasne prepraviť väčší počet ľudí a väčšie množstvo materiálu, má to taktiež vplyv na výber pracovnej plošiny.  Radi vám pomôžeme pri výbere optimálneho modelu. Zašlite nám dopyt!

Aké vlastnosti musí mať pracovná plošina?

Ideálne vlastnosti pracovnej plošiny závisia od daného účelu použitia. Vo všeobecnosti rozlišujeme plošiny na základe nasledujúcich kritérií:
 

 • ukotvené alebo pojazdné: pevne spojené s konštrukciou verzus voľne pojazdné. V spoločnosti maltech sú dostupné výlučne pojazdné plošiny.
 • Typ zdvíhacej konštrukcie: nožnicové pracovné plošiny, kĺbovo-teleskopické pracovné plošiny, teleskopické pracovné plošiny, stožiarové šplhacie pracovné plošiny atď.
 • Typ zdvíhacieho pohonu: hydraulický, mechanický lanový, ozubenými kolesami alebo závitovkový pohon
 • Pojazdnosť: namontované na podvozku nákladného automobilu, koľajového vozidla, pomaly jazdiacom kolesovom podvozku, pásovom podvozku, rozpernom ráme alebo prívese
 • Nosnosť: od 200 kg do 1000 kg
 • Výška: malá (do cca 12 m), stredná (do cca 30 m) a veľká (do 100 m)
 • Rýchlosť zdvihu: malá alebo veľká

Kedy by mala byť pracovná plošina samohybná?

Pracovné plošiny s pojazdným podvozkom nachádzajú použitie vždy vtedy, keď je potrebný flexibilný stroj. Napríklad, keď je potrebné plošinu rýchlo premiestniť z miesta na miesto bez dodatočných strojov.

 

Kto môže obsluhovať pracovnú plošinu?

V súlade so zákonnými predpismi musia byť splnené nasledujúce podmienky, aby mohla osoba obsluhovať pracovnú plošinu:

 • Minimálny vek 18 rokov
 • Musí byť telesne aj duševne plne spôsobilá (osoba nesmie byť pod vplyvom alkoholu alebo drog, nesmie mať telesné alebo duševné obmedzenie alebo prípadne strach z výšok)
 • Musí byť poučená o obsluhe pracovnej plošiny, resp. vysokozdvižného vozíka
 • Osoba musí byť zamestnávateľom poverená na obsluhu a poučená (napr. na základe brožúry M820 AUVA)
 • Musí si prečítať návod na obsluhu a porozumieť jeho obsahu.
 • Ak na pracovnej plošine pracujú viaceré osoby, je zamestnávateľ povinný určiť osobu, ktorá bude vykonávať dozor.

 

Je možné pracovnú plošinu obsluhovať bez zvláštneho oprávnenia?

Áno, v Rakúsku nie je potrebné na obsluhu pracovných plošín žiadne zvláštne oprávnenie. Na vedenie určitých typov automobilových pracovných plošín stačí vodičský preukaz na osobné motorové vozidlá skupiny B. V spoločnosti maltech sú to automobilové pracovné plošiny od MTG 10E po MTG 28,5B. Na obsluhu vysokozdvižného vozíka je potrebný preukaz obsluhy vysokozdvižného vozíka.
Ak si nie ste istí, či sa dá požadovaný stroj obsluhovať bez preukazu: Naši špecialisti vám radi pomôžu.

 

Ktoré predpisy je potrebné dodržiavať v súvislosti s pracovnou plošinou?

Nasledujúce technické smernice treba dodržiavať pre stroje ponúkané spoločnosťou maltech:

Európska norma Rozsah platnosti Platnosť
EN 280 Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny od 2001
EN 1726 Vysokozdvižné vozíky od 2000
EN 15000 (norma pre žeriavy) Teleskopické manipulátory od 2010

Zariadenia, ktoré sa uvádzajú na trh v Európskej únii, musia spĺňať požiadavky týchto noriem. Toto splnenie výrobca potvrdzuje značkou CE (alebo ES vyhlásením o zhode). Výrobca touto značkou, resp. týmto vyhlásením zaručuje, že jeho stroje boli navrhnuté a skonštruované v súlade s ustanoveniami a normami týchto smerníc.

Dôležité: Pri kúpe pracovnej plošiny dbajte na to, aby vám boli tieto dokumenty odovzdané.   V spoločnosti maltech obdržíte certifikát CE spolu s knihou kontrol.

 

Čo stojí prenajatie pracovnej plošiny za jeden deň?

Koľko stojí prenájom pracovnej plošiny závisí od typu plošiny, doby prenájmu a poistenia stroja. V závislosti od pracovnej výšky, dosahu a nosnosti sa líšia nielen modely, ale aj náklady.  Okrem toho je rozdiel v cene aj podľa toho, či chcete prenajímané zariadenie dodatočne poistiť proti poškodeniu a/alebo odcudzeniu.
Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku a podrobne vás informujeme o prenájme pracovných plošín.

 

Čo stojí obstaranie pracovnej plošiny?

Model, vek, vybavenie, výkon... To všetko sú aspekty, ktoré vplývajú na obstarávacie náklady pracovnej plošiny.  Práve pri použitých strojoch môžete profitovať zo značných úspor, ak starostlivo porovnáte ceny. Ďalšia rada: zohľadnite ponuku ako celok! Okrem vlastných obstarávacích nákladov je potrebné vziať do úvahy aj náklady na prípadnú dodávku stroja. Nechajte si v tejto veci od nás poradiť!
 

Čo hovorí v prospech kúpy novej, resp. použitej pracovnej plošiny?

Bez ohľadu na to, či si chcete zadovážiť nové alebo použité zariadenie, pracovná plošina by mala byť po technickej stránke v bezchybnom stave.  Cenová výhoda použitého zariadenia je zrejmá, preto sa oplatí pri nákupe plošiny vziať do úvahy príslušné ponuky. Dôležité je však presné zdokumentovanie veku, predchádzajúceho vlastníka a počtu prevádzkových hodín. Taktiež dôležité sú úplné protokoly o kontrolách a údržbe.
 
Absolútna nevyhnutnosť: osobná prehliadka predávanej pracovnej plošiny. Pred kúpou nového či použitého stroja by ste sa mali bezpodmienečne presvedčiť o jeho bezchybnej funkčnosti. Okrem toho je potrebné vylúčiť závady relevantné z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti a vyjasniť rýchlu dostupnosť náhradných dielov.

 

 

Novinky