POISTENIE PRE PRACOVNÉ PLOŠINY

So spoločnosťou maltech špičkovo poistený

Vedeli ste, že pracovná plošina, ktorú si prenajímate, nie je automaticky poistená? Škody vzniknuté na prenajatých strojoch nie sú spravidla kryté z bežného poistenia zodpovednosti za škodu. V spoločnosti maltech vám však vieme ponúknuť vhodné poistenie pre rôzne vypožičané stroje. 

Ušlý nájom, lom alebo krádež stroja:  Naše balíky poistení pre prenajaté pracovné plošiny sú ideálne, aby vás v prípade škodovej udalosti ochránili pred dodatočnými výdavkami.

Mimochodom: Čo sa týka poistenia strojov, s výnimkou SNŠ (Spoločenstvo nezávislých štátov) platia tie isté podmienky. Je teda jedno, či si pracovnú plošinu prenajmete v Rakúsku alebo v niektorej z našich zahraničných spoločností. Ak je typ stroja rovnaký, sú rovnaké aj poistné podmienky. 

Máte záujem o nekomplikované a rýchle poistné riešenie? Poistite si stroje, ktoré ste si v spoločnosti maltech prenajali, proti lomu a/alebo krádeži stroja.

Poistenie lomu stroja

Poškodenie stroja a ušlý nájom

Naše poistenie lomu stroja sa vzťahuje na ušlý nájom a vecné škody.  Náklady sú závislé od typu prenajatého stroja a poistné sa platí za každý deň prenájmu. Spoluúčasť predstavuje 10 percent, minimálne však sumu 473 a maximálne 3634 eur:

 

 

Typ stroja Poistné Spoluúčasť (v %) Min. spoluúčasť Max. spoluúčasť
Automobilové pracovné plošiny 21,80 EUR 10% 727,-- EUR 3.634,-- EUR
Prívesné pracovné plošiny, Teleskopické manipulátory & Teleskopické pracovné plošiny 11,70 EUR 10% 473,-- EUR 2.907,-- EUR
Nožnicové pracovné plošiny elektrický až 10,50 m pracovnou výškou 2,90 EUR 10% 473,-- EUR 2.907,-- EUR
Nožnicové pracovné plošiny elektrický od 11,00 m pracovnou výškou, Nožnicové pracovné plošiny dieselový pohon, Vysokozdvižné vozíky 8,80 EUR 10% 473,-- EUR 2.907,-- EUR

 

Poistenie proti krádeži

Poistenie proti krádeži od spoločnosti maltech vás ochráni pred ušlým nájmom a krádežou stroja. Náklady sa líšia v závislosti od typu prenajatého stroja a miesta použitia a poistné sa platí za každý deň prenájmu. Spoluúčasť predstavuje 10 percent, minimálne však sumu 1500 a maximálne 8000 eur:

 

Typ stroja Poistné  A / D / SK / HU Poistné  zvyšku Európy bez TR+ S Spoluúčasť (v %) Min. spoluúčasť Max. spoluúčasť
Automobilové pracovné plošiny 9,90 EUR 19,00 EUR 10% 1.500,-- EUR 8.000,-- EUR
Prívesné pracovné plošiny, Teleskopické manipulátory & Teleskopické pracovné plošiny 5,90 EUR 8,90 EUR 10% 1.500,-- EUR 8.000,-- EUR
Nožnicové pracovné plošiny elektrický až 10,50 m pracovnou výškou 1,50 EUR 3,00 EUR 10% 1.500,-- EUR 8.000,-- EUR
Nožnicové pracovné plošiny elektrický od 11,00 m pracovnou výškou, Nožnicové pracovné plošiny dieselový pohon, Vysokozdvižné vozíky 4,50 EUR 7,50 EUR 10% 1.500,-- EUR 8.000,-- EUR

 

Všetky čiastky sú uvedené bez DPH.

 

Získajte istotu – s poistením pre prenajaté pracovné plošiny od spoločnosti maltech! Ďalšie informácie a konkrétne ponuky týkajúce sa prenájmu a poistenia pracovných plošín vám poskytnú naši klientskí poradcovia. Vyžiadajte si ponuku!

Novinky