SPOLOČNOSŤ MALTECH

S nami dosiahnete každý bod.

Dodávame pracovné plošiny a vysokozdvižné vozíky pre každú oblasť použitia, s alebo bez obslužného personálu, čím umožňujeme našim zákazníkom bezpečnú, rýchlu a efektívnu prácu vo výškach. Naše služby zahŕňajú prepravu, osobné poradenstvo, prípadné zabezpečenie potrebných úradných povolení vrátane realizácie opatrení na zabezpečenie ohrozeného priestoru.

Prečo sa zákazníci obracajú na nás?
 

 • Pretože hľadajú partnera, ktorý im so svojimi piatimi pobočkami v rámci celého Rakúska a ďalšími v zahraničí pomôže pri realizácii projektov.
 • Pretože pri použití pracovných plošín dochádza v porovnaní s rebríkmi alebo lešeniami k oveľa menšiemu počtu úrazov. Okrem toho je vykonávanie prác pomocou pracovných plošín rýchlejšie a efektívnejšie, čím sa usporia náklady.
 • Pretože potrebujú rýchlu reakciu pri ponukách alebo termínoch obhliadok.
 • Pretože chcú nervy drásajúce návštevy úradov spojené s vybavovaním povolenia na umiestnenie plošiny pri prácach v cestnej premávke prenechať nám a ušetriť tým cenný čas.
 • Pretože sa chcú uzatvorením poistenia lomu stroja s nízkou spoluúčasťou vyhnúť neplánovaným, vysokým nákladom vzniknutým neočakávaným poškodením stroja.
 • Pretože očakávajú rýchle, nekomplikované riešenie pri odstraňovaní porúch na svojich strojoch.

 

Náš sľub
 

 • V našom parku prenajímanej techniky máme technicky najlepšie pracovné plošiny dostupné na trhu.  Vďaka priebežným investíciám udržiavame strojový park na najmodernejšej úrovni.
 • Máme nepochybne najskúsenejší personál na obsluhu pracovných plošín na trhu. Bez ohľadu na to, ktorý z našich pracovníkov bol na mieste – zákazníci si pre ďalšie nasadenie želajú vždy presne tohto muža alebo túto ženu.
 • Máme najpriateľskejších, najkompetentnejších a najlepšie vyškolených poradcov.
 • Nikto nereaguje v prípade poruchy rýchlejšie ako my.
 • Vypracovanie ponuky a poradenstvo na mieste zrealizujeme v čo najkratšom čase.
 • Vďaka 120 rôznym typom plošín ponúkame optimálne, bezpečné a efektívne riešenie pre každý prístupový problém. Vďaka strategickej nákupnej politike sú mnohé z rôznych typov strojov vybavené rovnakým riadením, čo pri pravidelnej potrebe pracovnej plošiny zjednodušuje ich obsluhu.
 • V závislosti od potreby ponúkame optimálne riešenie, čo sa týka nájmu, ročného nájmu, prenájmu s možnosťou následného odkúpenia alebo kúpy pracovnej plošiny alebo vysokozdvižného vozíka.

Novinky