diagnostika a uvedenie do prevádzky

Diagnostiku môže vykonať priamo na mieste niektorý z našich servisných montérov. Len v komplexných prípadoch je nevyhnutná preprava plošiny do našej najbližšej dielne.

Uvedenie do prevádzky

Naši skúsení servisní technici opravujú všetky poškodenia príp. poruchy v nasledovných oblastiach:

hydraulika - napr. prasknutá hadica, strata oleja, netesné valce atď.

elektrické časti - napr. problémy pri riadení, nesprávne funkcie, prerušené káble atď.

oceľové konštrukcie – napr. nahnutné zábradlie, trhliny atď.