Generálne opravy

Počas generálnej opravy bude Vaša pracovná plošina skontrolovaná a obnovená od pneumatiky až po zábradlie. Vaša pracovná plošina bude potom ako nová - opticky a technicky.

predtým

potom