Opravy

V prípade, že na Vašich vlastných plošinách vznikne porucha alebo chyba alebo ak plošina nie je funkčná. 

Ponúkame Vám profesionálnu podporu, a to pre každý typ stroj a nezávisle od toho, kde ste danú plošinu kúpili.

Naše služby zahŕňajú:

diagnostika a uvedenie do prevádzky

diagnostika a uvedenie do prevádzky

údržba, opravy a náhradné diely

údržba, opravy a náhradné diely

Generálne opravy

Generálne opravy

Ročná revízna správa

Ročná revízna správa