Poistenie

Maltech ponúka možnosť poistenia

Aby sme Vás ochránili pred nepredpokladanými ďalšími finančnými nákladmi, ponúkame Vám možnosť poistenia prenajatých strojov proti poškodeniu a, alebo proti krádeži.

Poistenie proti poškodeniu stroja (poškodenie stroja a náhrada ušlého prenájmu)

Typ stroja

Poistná čiastka

Spoluúčasť

Spoluúčasťmin.

Spoluúčasť max.

Automobilové plošiny

21,80 EUR 10% 727,-- EUR 3.634,-- EUR

Prívesné vozíky & Teleskopické plošiny, Teleskopické manipulátory

11,70 EUR 10% 473,-- EUR 2.907,-- EUR

Elektrické nožnicové plošiny do prac. výšky 10,50 m

2,90 EUR 10% 473,-- EUR 2.907,-- EUR

Elektrické nožnicové plošiny od 11,00 m, dieselové nožnice, vysokozdvižné vozíky

8,80 EUR 10% 473,-- EUR

2.907,-- EUR

Poistná čiastka sa vzťahuje na každý deň prenájmu.

Poistenie proti krádeži (krádež stroja a náhrada ušlého prenájmu)

Typ stroja

Poistná čiastka

A, BRD, HUN, SK

Poistná čiastka

Zvyšok Europa

Automobilové plošiny

9,90 EUR 19,90 EUR

Prívesné vozíky & Teleskopické plošiny, Teleskopické manipulátory

5,90 EUR 8,90 EUR

Elektrické nožnicové plošiny do prac. výšky 10,50 m

1,50 EUR 3,00 EUR

Elektrické nožnicové plošiny od 11,00 m, dieselové nožnice, vysokozdvižné vozíky

4,50 EUR 7,50 EUR

Poistná čiastka sa vzťahuje na kalendárny deň

Spoluúčasť je 10% zo škodovej čiastky, pričom min. je EUR. 1500,-- a max. EUR. 8.000,--

 

Uvedené čiastky sú bez DPH.