Bezpečnostné školenia o pracovných plošinách

S ohľadom na bezpečné a efektívne používanie pracovných plošín organizujeme pre našich zákazníkov špeciálne semináre o bezpečnosti pracovných plošín. Počas jednodňového seminára Vám naši zamestnanci predstavia poznatky o rôznych typoch strojov a možnostiach ich využívania v teórii a praxi.

Okrem toho budú Vaši zamestnanci oboznámení o všetkých bezpečnostných predpisoch, ktoré musia dodržiavať počas obsluhy pracovných plošín.

Tieto semináre sa konajú v niektorej z našich pobočiek príp. v sídle Vašej spoločnosti.

Po ukončení seminára bude každému účastníkovi vydaný certifikát maltech, na základe ktorého sa tento účastník považuje za vyškoleného a kompetentného užívateľa pracovných plošín.

Príručka pre bezpečné používanie pracovných plošín

Okrem našich školení Vám ponúkame príručku o efektívnom a bezpečnom používaní pracovných plošín (na CD-ROM).

Kontaktujte nás. Naši zamestnanci Vám radi podrobne predstavia našu ponuku v oblasti školení.