Deratizácia

Montáž systémov na ochranu proti holubom ako ochranu pred nalietavaním alebo miest, na ktorých sa rozmnožujú škodcovia, sa vykonáva najmä v mestách. Na výkon týchto prác potrebujete kompaktný rýchly prístup.

Pracovné plošiny na nákladných vozidlách s malými podperami a kľukovým otočným stolom sú ideálne na výkon týchto prác, nakoľko pracovná plošina ostáva v kontúre vozidla, čím neohrozuje aktívnu cestnú premávku.

Radi Vám pomôžeme získať toto povolenie a zorganizovať aj uzatvorenie priestoru na výkon prác ako aj umiestnenie varovných a informačných tabulí.

Pracovné plošiny na nákladných vozidlách je možné priamo na mieste rýchlo zložiť a rozložiť, takže počas jedného dňa je možné vyčistiť niekoľko objektov.

Pri prácach v zadných dvoroch umožňujú prívesné pracovné plošiny na základe ich úzkych rozmerov efektívne a bezpečné odstránenie miest, na ktorých sa rozmnožujú škodcovia, ako aj inštaláciu zariadení na ochranu pre tvorbou hniezd.