Priemysel

Zastavenie prevádzky si nemôžete dovoliť. Preto je potrebné vykonávať nevyhnutné opravy a údržbu počas bežnej prevádzky. Bez ohľadu, či je potrebné vykonávať tieto činnosti vo výrobnej hale, sklade alebo predajni, vo väčšine prípadov vznikajú problémy pri úzkych a nedostupných prístupoch a stiesnených priestoroch.

Na tieto činnosti sú Vám podľa Vašej špeciálnej požiadavky k dispozcícii pracovné plošiny s kompaktnými rozmermi. Tieto plošiny sú vybavené elektrickým pohonom bez výfukových plynov ako aj pneumatikami odolnými voči oderu.

Osobné výťahy sú malé a flexibilné a so svojou šírkou 1,00 m a výškou 2,00 m prejdú cez bežné priemyselné dvere. Okrem toho ponúkajú tieto prístroje bočný dosah ca. 2 – 3 m.

Vďaka kĺbu na teleskopických kĺbových pracovných plošinách je možné pracovať aj nad prekážkami nachádzajúcimi sa na zemi, napr. výrobnými strojmi. Pomocou ramena môžete optimálne umiestniť pracovný kôš, čím dosiahnete aj ťažko dostupné body.

Nožnicové pracovné plošiny sú k dispozícii aj v úzkych vyhotoveniach. Napriek kompaktným rozmerom je možné na plaforme prepravovať materiál.