Instalácia kúrenia, vetrania a sanity

Situácia na stavenisku predstavuje ekonomicky náročnú oblasť. Preto je pre Vašu spoločnosť nevyhnutné zabezpečiť čo najefektívnejšiu montáž

  • vedení a potrubí
  • vetracích kanálov
  • stropného vykurovania.


Pracovné plošiny sú pri týchto činnostiach podstatne hospodárnejšie než rebríky a lešenie, nakoľko bez časovo náročného dvíhania a klesania je možné sa dostať k jednotlivým montážnym bodom rýchlo a bezpečne.

Pracovné plošiny sú pri týchto činnostiach podstatne hospodárnejšie než rebríky a lešenie, nakoľko bez časovo náročného dvíhania a klesania je možné sa dostať k jednotlivým montážnym bodom rýchlo a bezpečne.

Nožnicové pracovné plošiny poskytujú na svojej veľkej platforme a vďaka veľkej nosnosti dostatočný priestor pre personál a materiál a umožňujú súčasný výkon prác viacerými zamestnancami.

Na výkon údržby alebo montáž medzi nosníkmi a časťami nosnej konštrukcie sú optimálne teleskopické kĺbové pracovné plošiny. Vďaka lomenému kĺbu a ramenu koša sú tieto typy zariadení veľmi flexibilné. Rýchla a flexibilná manipulácia je vďaka tomu možná aj v stiesnených priestoroch.