Obce, magistráty a mestá

Prenájom

Mestá a obce môžu pracovné plošiny využívať pri ošetrovaní záhrad a zelene vo verejných záhradách, alejách alebo na cintorínoch. Druhú oblasť používania predstavuje údržba a opravy technických zariadení, ako napr. pouličného osvetlenia a elektrických vedení.

Informácie o týchto dvoch oblastiach nájdete na stránkach príslušného sektora:

Opravy a údržba Vašich pracovných plošín

Radi Vám pomôžeme aj pri opravách a údržbe Vašich vlastných pracovných plošín od akéhokoľvek výrobcu. Prehľad našej ponuky v oblasti opráv je uvedený tu.