Elektrické práce

Situácia na stavenisku predstavuje ekonomicky náročnú oblasť. S ohľadom na tento tlak je nevhynutný čo najefektívnejší výkon prác na stavbách.

Pre montáž vedení, káblových kanálov, rozdeľovačov a zabezpečovacích skríň na stenách a stropoch sú pracovné plošiny podstatne hospodárnejšie než rebríky a lešenie. Bez časovo náročného dvíhania a klesania je možné sa dostať k jednotlivým montážnym bodom a rýchlo a bezpečne vykonať všetky práce.

Nové inštalácie

Pri nových inštaláciách poskytujú nožnicové pracovné plošiny dostatočný priestor pre personál a zamestnancov. Tieto plošiny sú k dispozícii v pracovných výškach od 6,5 do 27 m. Flexibilné teleskopické kĺbové pracovné plošiny umožňujú vďaka svojim košovým ramenám rýchle a optimálne umiestnenie pracovného koša.

Údržba a opravy

Pri údržbe a opravách umožňujú teleskopické kĺbové pracovné plošiny prekonávanie prekážok, napr. strojov a zariadení. Teleskopické kĺbové pracovné plošiny sú k dispozícii v pracovných výškach od 11 do 20,3 m – je možné ich používať aj v stiesnených priestoroch a v úzkych vyhotoveniach.

Pouličné osvetlenie

Pracovné plošiny na nákladných vozidlách sú vhodné na údržbu pouličného osvetlenia, nakoľko pomocou nákladného vozidla je možné sa rýchlo a jednoducho dostať k svietidlu. Pracovná plošina sa pripraví počas krátkeho času, a tak je možné údržbu osvetlenia vykonať bezpečne a rýchlo. Už s vodičským preukazom triedy B je možné dosiahnuť pracovné výšky do 27,0 m.