Starostlivosť o pamiatky

Slovenské mestá sú bohaté na historické budovy, kostoly, kaplnky a kláštory ako aj zámky so zaujímavými historickými súvislosťami. Pri ošetrovaní kultúrneho dedičstva je potrebné vo veľkých výškach

  • nahradzovať poškodené kamene
  • odstraňovať nečistotyalebo realizovať iné reštaurátorské
  • alebo rekonštrukčné práce.

Na základe jemného proporčného riadenia pracovných plošín je možné zabezpečiť maximálne presný výkon prác na týchto objektoch. Pomocou pracovných plošín na nákladných vozidlách je možné dosiahnuť pracovné body do výšky 53 m.

Na základe úzkych rozmerov pri preprave a vysokej zdvihovej schopnosti pracovných plošín s pásovým pohonom je možné použiť tieto plošiny aj v zadných dvoroch alebo kostoloch. Na týchto prístrojoch je možné postupovať po stupňoch a schodoch.

V prípade potreby Vám radi pomôžeme získať povolenie na umiestnenie plošín a zorganizovať opatrenia pri uzatvorení priestoru na výkon prác.