Filozofia

Už viac ako 30 rokov sa usilujeme poskytnúť našim zákazníkom najlepšie služby v oblasti modernej prístupovej techniky. Tieto služby zahŕňajú profesionálne poradenstvo, modernú prístrojovú techniku ako aj bezproblémovú realizáciu zákaziek.

Naši zamestnanci žijú poskytovaním služieb

Najdôležitejšou súčasťou našich služieb je ale predovšetkým absolútna pripravenosť našich zamestnancov pomáhať našim klientom pri rýchlej a jednoduchej realizácii zákaziek. Pritom sa usilujeme vyhovieť vysokým nárokom našich klientov kladených na kvalitu, bezpečnosť a užitočnosť, so zreteľom na dôveru, ktorú nám naši klienti preukazujú.

Najmodernejšia prístrojová technika

V našom prístrojovom parku sa nachádzajú výhradne pracovné plošiny od vedúcich výrobcov v najlepšom stave. Vďaka systematickej údržbe je možné z našej strany zabezpečiť podľa možnosti bezporuchové používanie pracovných plošín.

maltech – ekologické aspekty

So všetkými našimi činnosťami sa považujeme za súčasť životného prostredia. maltech používa dieselové motory s nízkou hlučnosťou, biologicky odbúrateľný hydraulický olej a elektrické pohony, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu.