Kontrolný list pred nákupom pracovnej plošiny

Dôležité otázky pred nákupom pracovnej plošiny

  • Akú pracovnú výšku chcete dosiahnuť?

  • Aká je potrebná maximálna nosnosť?

  • Aká veľká musí byť pracovná plocha/pracovný kôš?

  • Je potrebný bočný dosah? Alebo stačí len vertikálny pohyb?

  • Má byť stroj pojazdný v maximálnej pracovnej výške?

  • Bude stroj používaný v interiéri alebo exteriéri?

  • Bude sa so strojom pracovať v úzkych chodbách alebo stiesnených priestoroch?

  • Bude sa stroj používať na nerovnom teréne?

  • Bude sa stroj prevážať, alebo bude pracovať na jednom mieste? Disponujete potrebnými prepravnými možnosťami?

  • Chcete stroj kúpiť, vziať na leasing, alebo uprednosňujete prenájom?