Strecha a steny

Pre pokrývačov striech a klampiarov ako aj v oblasti inštalácie striech a fasád predstavujú pracovné plošiny najúčinnejšie prístupové riešenie.


Pri

  • montáži a opravách strešných žľabov, dažďových zvodov a obkladoch hrán
  • rekonštrukcii strmých striech
  • utesňovaní vyčnievajúcich častí striech
  • kontrole škôd spôsobených víchricou

 

je možné použiť pracovné plošiny na nákladných vozidlách, ktoré umožnia rýchly a jednoduchý výkon týchto činností. Pri úzkych vjazdoch je možné na základe kompaktných rozmerov použiť aj prívesné pracovné plošiny.

Pri

 

  • montáži trapézových plechov alebo fasádnych panelov na oceľových nosníkoch

 

ponúkajú nožnicové pracovné plošiny s extrémne veľkou plošinou (dĺžka do 8 m) optimálny prístup pri výkone zváračských prác alebo skrutkovaní. Vďaka silnému pohonu všetkých kolies a podperám so samočinnou niveláciou je možné použiť tieto plošiny aj na nerovných terénoch.