Poboèky

Wilhelmsburg bei St. Pölten

maltech GmbH

3150 Wilhelmsburg

Industriezeile Burgerfeld 7

Telefon 0043 / 1 / 616 22 44

Telefax 0043 / 1 / 616 29 97

wien@maltech.com

Vaša kontaktná osoba pre našu odovzdávaciu stanicu:

Poradca zákazníkov v kancelárii

Ing. Marcel Litsch

Poradca zákazníkov v kancelárii

Yvonne Marchetti

Poradca zákazníkov v teréne

Armin Schiller

Zvoľte svoju počiatočnú adresu

Popis príjazdu

Zo všetkých smerov diaľničný výjazd Sankt Pölten Süd na Mariazeller Straße (B 20) smerom na Wilhelmsburg,

po hlavnej ceste St. Georgen po hlavnú cestu Sankt Georgener (B20), pokračujte po ceste po ceste Sankt Pöltner (B20) po križovatku

Priemyselná zóna Burgerfeld, po cca 200 m od mesta Hager v budove Fischer Entsorgung vypnite a choďte na prvú cestu vpravo.