Poboèky

Banska Bystrica

maltech Slovakia s.r.o

97405 Banská Bystrica

Bernolákova 23

banskabystrica@maltech.sk

Vaše kontakty v našej bratislavskej pobočke:

obchodný manažér pre stredoslovenský región

Ľudovít Ďurík

Zvoľte svoju počiatočnú adresu