Ochrana osobných údajov

Prehlásenie spoločnosti maltech Slovakia Prenájom pohyblivých pracovných plošín s.r.o. o ochrane osobných údajov

 

1. Všeobecné
Spoločnosť  maltech Slovakia Prenájom pohyblivých pracovných plošín s.r.o.berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a zohľadňuje ochranu vášho súkromia pri spracovaní v našich IT systémoch. Pri návšteve našich webových stránok si môžeme okrem iného vyžiadať osobné údaje v súlade so zákonnými ustanoveniami platnými v EU.

2. Používanie webovej stránky
Môžete používať takmer všetky naše webové stránky, bez toho aby sme vás žiadali o poskytnutie vašich osobných údajov. Získavame iba meno vašich poskytovateľov internetových služieb, webovej stránky, z nich ste sa dostali na naše stránky, a jednotlivé stránky, ktoré navštívite na našich webových stránkach. Niekoľko ponúk a služieb, ktoré nájdete na našich stránkach, vyžaduje, aby boli poskytnuté osobné údaje, aby mohli byť použité (napr. Pre spracovanie dotazov). Podrobnosti sú definované v bodoch 3 a 4.

3. Zber a spracovanie osobných údajov
Keď navštívite naše webové stránky, budete požiadaní v rôznych miestach o poskytnutie osobných údajov. Osobné údaje sú informácie, ktoré sa používajú k identifikácii. Patrí sem informácia ako meno, adresa, poštová adresa, telefónne číslo. Informácia, ktorá priamo nesúvisí so skutočnou identitou, napr. počet užívateľov webovej stránky nespadá do tejto definície. Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame alebo používame len vtedy, pokiaľ nám tieto informácie poskytnete dobrovoľne. Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame výhradne pre účely technickej správy našich webových stránok a ako starostlivosť o zákazníkov a iba v rozsahu, ktorý je vyžadovaný. Samozrejme, naši zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť.

4. Predávanie osobných údajov tretím osobám
Poskytnuté dáta sú uchovávané výhradne pre vnútorné použitie. Tieto údaje nepredávame, ani ich neposkytujeme tretím osobám. Situácia je iná, pokiaľ sme povinní zverejniť a predať údaje z právnych dôvodov alebo ako výsledok súdneho rozhodnutia. Údaje sú predávané iba servisným a obchodným partnerom za účelom spracovania dotazov. V takých prípadoch je rozsah prenesených dát obmedzený na nevyhnutné minimum.

5. Poverená osoba na ochranu dát

Pokiaľ máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov na , obráťte sa na nášho pracovníka pre ochranu údajov.

maltech Slovakia Prenájom pohyblivých pracovných plošín s.r.o.

office@maltech.sk

Podmienky používania

6. Cookies a IP adresy
Cookies používame v niektorých častiach nášho webu. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je odoslaný z webu a uložený miestne na pevný disk návštevníka. Nikdy nepoužívame cookies, aby sme uchovávali osobné informácie o vás. Využívame ich výlučne pre zjednodušenie prehliadania a pre identifikáciu počtu návštevníkov na našich webových stránkach. Tieto technické prístupové dáta nemôžu byť vysledované späť na konkrétnu osobu; to znamená, že jednotliví užívatelia zostávajú anonymní. Osobné údaje mimo tento rozsah, ako je meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, sa nezaznamenávajú, pokiaľ tieto informácie neposkytnete dobrovoľne. Každá návšteva webových stránok  maltech Slovakia Prenájom pohyblivých pracovných plošín s.r.o.je automaticky zaregistrovaná a v takom prípade je registrovaná adresa IP alebo názov domény návštevníka, rovnako ako názov navštívenej stránky. Adresa IP je číslo pridelené počítaču k prístupu na Internet. Každý počítač je identifikovaný na Internete pomocou adresy IP; to umožňuje, aby sa počítače a servery navzájom rozpoznali a navzájom komunikovali. Spoločnosť maltech Slovakia Prenájom pohyblivých pracovných plošín s.r.o. vyžaduje tieto informácie, aby pochopila, ako návštevníci využívajú stránky pomocou štatistických metód. To umožňuje neustále vylepšovanie ponuky. (Viď 7. Google Analytics). Pokiaľ chcete byť informovaní o používaní cookies prehliadačom, aktivujte si príslušné nastavenia prehliadača. Môžete tiež nastaviť, aby ste zabránili prijímaniu súborov cookie. Mali by sme však poukázať na to, že v takom prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky.

7. Google Analytics

Tieto webové stránky používajú službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používa "cookies", ktoré sú textové súbory umiestnené na vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú. Informácie vygenerované cookie o vašom používaní webových stránok budú predávané a ukladané spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V prípade, že je na tejto webovej stránke aktivovaná IP anonymita, vaša IP adresa bude skrátená v oblasti členských štátov Európskej únie alebo ďalších strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá adresa IP najskôr prevedená na server Google v USA a tam bude skrátená. Anonymné IP je aktívne na tejto webovej stránke. Spoločnosť Google tieto informácie použije v mene prevádzkovateľa tohto webu za účelom vyhodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovaniu správ o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľa webových stránok a poskytovaní ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a využívaním internetu. Adresa IP, ktorú váš prehliadač sprostredkuje v rámci služby Google Analytics, nebude spojená so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Súbory cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení prehliadača, upozorňujeme však, že pokiaľ to urobíte, možno nebudete môcť používať plnú funkcionalitu tohto webu. Môžete sa tiež odhlásiť zo služby Google Analytics s účinkom do budúcna sťahovaním a inštaláciou Addonu prehliadača pre odmietnutie služby Google Analytics pre váš aktuálny webový prehliadač: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Vo svetle diskusie o použití analytických nástrojov s plnými IP adresami by sme poukázali na to, že tieto webové stránky používajú službu Google Analytics s príponou "_anonymizeIp ()", a preto sú adresy IP spracovávané iba skrátené a vylúčia priamy odkaz na konkrétnu osobu.

8. Odkazy a referencie
Naša ponuka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán; nemáme žiadny vplyv na obsah tretích strán. Preto nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Organizácia, ktorá ponúka alebo prevádzkuje príslušné prepojené stránky, zodpovedá za obsah týchto stránok. Prepojené stránky boli v dobe vytvorenia odkazu skontrolované na prípadné porušenie právnych predpisov. V tej dobe nebolo možné odhaliť žiadny nelegálny obsah. Nie je však rozumné očakávať trvalé sledovanie obsahu odkazovaných stránok bez akýchkoľvek jasných náznakov porušenia právnych predpisov. V prípade zistenia porušenia právnych predpisov budú tieto odkazy okamžite odstránené. Upozorňujeme, že spoločnosť  maltech Slovakia Prenájom pohyblivých pracovných plošín s.r.o. nie je zodpovedná za ochranu dát týchto odkazov.

9. Bezpečnosť

maltech Slovakia Prenájom pohyblivých pracovných plošín s.r.o. používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia k ochrane vašich dát, ktoré zabezpečujeme proti náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, strate, zničeniu alebo prístupu neoprávneným osobám. Naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne zlepšované v súlade s technologickým vývojom. Pokiaľ máte akékoľvek dotazy ohľadom spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na nášho pracovníka pre ochranu údajov.