Stavebné firmy, oceové a halové konštrukcie

Situácia na stavenisku predstavuje ekonomicky náročnú oblasť. S ohľadom na tento tlak je nevhynutný čo najefektívnejší výkon prác na stavbách. Pracovné plošiny predstavujú pritom dôležité nástroje na zvýšenie efektívnosti a znižovanie nákladov.


Vďaka použitiu pracovných plošín je možné vykonať rovnako rýchlo a bezproblémovo plánovanú montáž prefabrikovaných dielov ako aj činnosti pri hrubej stave a dokončovaní stavieb.

Teleskopické pracovné plošiny sú pojazdné zhora a ponúkajú veľký bočný dosah, aby mohli pracovať rýchlo a efektívne. Náhon všetkých kolies a výkyvná náprava zabezpečuje bezproblémové použitie plošín aj v náročnom teréne na stavenisku. Košové rameno umožňuje optimálne umiestnenie pracovného koša.

Pomocou nožnicových pracovných plošín môžete pomocou veľkej platformy s veľkou nosnosť prepravovať veľa materiálu. Aj tieto zariadenia sú k dispozícii s náhonom všetkých kolies a výkyvnou nápravou. Okrem toho je možné vyrovnať nivelačné rozdiely pomocou podpier so samočinnou niveláciou.

Teleskopické manipulátori je možné využívať ako univerzálne prístroje. Pomocou manipulátora môžete rýchlo a jednoducho premiestniť stavebný materiál z miesta uskladnenia alebo nákladného vozidla priamo na požadované poschodie. Pomocou prídavných dielov je možné teleskopický manipulátor použiť ako pracovnú plošinu alebo žeriav. Naši poradcovia Vám radi predstavia našu rozsiahlu ponuku prídavných dielov.